S, DKUCH, KBHV-11

 Irja vom Zerling

irja44.jpg

Irjas meriter

Reg.nr S23470/2009
Reg.nr S23470/2009
press to zoom
20081101
20081101
press to zoom
JP: 8,6,7,8,8,7,6,8 /115p 2:a pris
JP: 8,6,7,8,8,7,6,8 /115p 2:a pris
press to zoom
EPB: 8,8,ja,8,ja,6,6,5,8,ja,ja /
EPB: 8,8,ja,8,ja,6,6,5,8,ja,ja /

92p 2:a pris

press to zoom
VILDSVINSPROV Godkänd
VILDSVINSPROV Godkänd
press to zoom
Viltspår anlagsklass Godkänd
Viltspår anlagsklass Godkänd
press to zoom
Extriörbeskrivning, Sehr Gut
Extriörbeskrivning, Sehr Gut
press to zoom
Champion, KBHV-11
Champion, KBHV-11
press to zoom
BIR på SWK utställning
BIR på SWK utställning
press to zoom
irja33.jpg